aktuln


logo

Nov www strnky na spolenosti (2. 7. 2008)

Na adrese http://spkp.dnh.cz ji b nov www strnky na spolenosti, kter prbn upravujeme. Dalch nkolik tdn budou star i nov strnky fungovat soubn, piem veker aktualizace budou probhat ji jen na novch strnkch. Proto prosm sledujte vhradn jen tyto nov strnky.

logo

Vyhlen tzv. grant na pracovnka (30. 5. 2008)

Msto Vsetn a ad prce ve Vsetn vyhlsili program "Podpora rozen a zkvalitnn aktivit NNO" pro rok 2008. Termn odevzdn dost je stanoven na 30.6.2008. Podmnky a formule naleznete v sekci grantov programy.

logo

2. kolo programu malch grant 2008 (14. 5. 2008)

V 2. kole programu malch grant pro rok 2008 lze podvat dosti do pondl 2. 6. 2008. Podmnky a formule naleznete v sekci grantov programy

logo

Konference Sociln zaleovn metodou komunit. plnovn (7. 5. 2008)

Dne 29. 4. 2008 spn probhla v budov Podnikatelskho inkubtoru Mataliska zvren konference k projektu Komunitn plnovn socilnch slueb Vsetnska. Konference se zastnilo na 70 zstupc ze vsetnskch i mimovsetnskch socilnch organizac, zstupci msta Vsetn i jinch mst. Dopoledne se ptomn seznmili s pspvky majc vztah k sociln problematice a v odpoledn sti byli seznmeni s hlavnm vstupem projektu Komunitnm plnem socilnch slueb a pe Vsetnska na obdob 2008 - 2010, tj. souborem aktivit, jejich naplnn by vedlo k efektivnmu a optimlnmu poskytovn socilnch slueb a pe na Vsetnsku. Fotografie z konference si mete prohldnout zde.

logo

Vron zprva za rok 2007 (30.4.2008)

Informace o innosti spolenosti v roce 2007 jsou k dispozici ve vron zprv, kterou v elektronick podob naleznete zde.

logo

2. kolo grantovho programu k vro 700 let msta Vsetn (20.4.2008)

V 2. kole grantovho programu k vro 700 let msta Vsetna lze podvat dosti do stedy 30. 4. 2008. Podmnky a formule si vydejte na e-mailov adrese [email protected].

logo

Konference Sociln zaleovn metodou komunitnho plnovn (14.4.2008)

V ter 29. dubna 2008 probhne v Podnikatelskm inkubtoru Mataliska zvren konference projektu Komunitn plnovn socilnch slueb a pe Vsetnska. Soust konference je i vstava fotografa Roberta Goln k tmatu socilnho zaleovn. Vernis vstavy probhne v pondl 28. dubna od 16 hodin. Zde je podrobn program konference a pihlka.

logo

Vyhodnocen dotaznkovho eten spokojenosti (5.3.2008)

V prbhu msce nora mly vsetnsk neziskov organizace monost zapojit se do dotaznkovho eten spokojenosti s prac a innost SPKP Vsetn o.p.s. Vem organizacm, kter se zastnily dkujeme. Vsledky eten si mete pest zde.

logo

Dotaznkov eten spokojenosti s prac SPKP (14.2.2008)

Neziskov organizace se mohou do 29. 2. 2008 vyjdit, jak jsou spokojeny s prac na spolenosti. Dotaznk je ke staen zde.

logo

Vyhlen program malch grant 2008 (30.1.2008)

Msto Vsetn vyhlsilo 1. kolo programu malch grant pro rok 2008. Termn odevzdn dost je stanoven na 28.2.2008. Podmnky a formule naleznete v sekci grantov programy.

logo

Zapojte se do rozhodovn o dn ve Vsetn v roce 2008 (25.1.2008)

Jmnem starostky msta Vsetna Vs zveme na pravideln frum s obany, na kterm mete zashnout do dn v jednotlivch oblastech ivota ve mst (nap. v oblasti ivotnho prosted, volnho asu, sociln oblasti, podnikn atd.). Frum se kon ve stedu 6. nora 2008 v malm sle Domu kultury ve Vsetn. Podrobn program spolu s projednvanmi oblastmi naleznete na plakt..

logo

Msto Vsetn obhjilo proces mstn Agendy 21 (4. 1. 2008)

Pracovnci Spolenosti pro komunitn prci Vsetn o.p.s. obhjili dne 6. 12. 2007 kategorii B Kritri mstn Agendy 21. Vsetn tmto potvrdil svou snahu o dal zlepovn kvality mstn veejn sprvy a zapojovn veejnosti do rozhodovn o vcech veejnch. Jedn se o dosud nejvy kategorii mstn Agendy 21 dosaenou v R, kterou spolu se Vsetnem splnila pouze dv dal msta.

logo

Pipomnkovn nvrhu komunitnho plnu (5. 12.2007)

Ve dnech 3. 21. 12. probh pipomnkovn nvrhu komunitnho plnu socilnch a souvisejcch slueb na Vsetnsku. Pln vznikl, aby poskytovn slueb v nslednm horizontu 3 let lpe vyhovovalo obanm v eenm zem a citlivji reagovalo na jejich poteby.Pokud se chcete seznmit s nvrhem, poppad jej pipomnkovat, mete tak uinit elektronickou formou nvrh komunitnho plnu najdete zde, pipomnkovac formul spolu s kontaktnmi msty naleznete zde. Kontaktn msta slou k samostatnmu prostudovn nvrhu a podn ppadn pipomnky na mst v ppad, e nemete nebo nechcete vyut elektronickou formu. Pokud budete chtt k nvrhu poskytnout dodaten informace, navtivte konzultan msto, kterm je pracovit Spolenosti pro komunitn prci Vsetn o.p.s. (budova M, 8. patro).

logo

Setkn neziskovch organizac s vedenm msta Vsetna (30.11.2007)

SPKP Vsetn zve zstupce neziskovch organizac na tradin setkn neziskovch organizac s vedenm msta Vsetn. Akce se uskuten ve stedu 12. prosince 2007 od 16 hodin v konferennm sle Podnikatelskho inkubtoru Vsetn (Mataliska). Bli informace naleznete v pozvnce..

logo

Projektov kuchaka a projektov slovnek (30.11.2007)

Pracovn materily Projektov kuchaka a Projektov slovnek z projektovch workshop Napite si vlastn projekt!, kter byly realizovny v rmci projektu Partnerstv pro novou strategii Zlnskho kraje, si me sthnout zde.

logo

Grantov program k vro 700 let msta Vsetn (4.11.2007)

Msto Vsetn vyhlsilo mimodn grantov program, ze kterho mohou neziskov organizace erpat dotace na akce, podan vhradn k vro 700 let od prvn psemn zmnky o mstu Vsetn. Termn odevzdn dost v 1. kole je stanoven na 15.12.2007. Podmnky a formule si vydejte na e-mailov adrese: [email protected].

logo

Vyhlen program velkch grant 2008 (15.10.2007)

Msto Vsetn vyhlsilo program velkch grant pro rok 2008. Termn odevzdn dost je stanoven na 15.11.2007. Podmnky a formule naleznete v sekci grantov programy.

logo

Kampan Den senior a Dny zdrav (3.10.2007)

I letos v jnu probhnou tradin kampan Den senior a Dny zdrav. Zde naleznete program Dne senior, pro program Dn zdrav kliknte zde.

logo

Napite si vlastn projekt! (3.10.2007)

Bhem msce jna jsme pro neziskov organizace pipravili srii projektovch workshop, jejich clem je pprava konkrtnch projektovch zmr. V prbhu tto akce se astnci nau nalzt pro svj nmt zdroj financovn, logicky strukturovat projekt, sestavit rozpoet a dal dovednosti nutn pro kvalitn ppravu projektovho zmru. Konkrtn informace, msta a data konn workshop naleznete v pozvnce.

logo

Kulat stoly Pojme do toho spolen! (19.9.2007)

Neziskov organizace okresu Vsetn maj anci potkat se na tmatickch kulatch stolech zamench na jednotliv oblast dle innosti organizac. Clem kulatch stol je poznn koleg z oboru, projednn projektovch nmt a pedevm prodiskutovn monosti realizace partnerskch projekt v danm tmatickm zamen. Kulat stoly se budou konat ve Vsetn ve dnech 24.9. a 26.9., podrobnosti naleznete v pozvnce na strnkch projektu Partnerstv.

logo

Burza partner - pozvnka (3.9.2007)

V rmci projektu Partnerstv pro novou strategii Zlnskho kraje podme pro neziskov organizace Burzu partner. Na setkn budou prezentovny pedevm rzn formy partnerstv nap. monosti peshranin spoluprce v novm programovacm obdob, prezentace programu Mlde v akci i pklad spnho partnerstv neziskovho a soukromho sektoru. Akce se uskuten 6. z 2007 od 15 hodin v malm sle Domu kultury ve Vsetn.

logo

Vyhlen program socilnch grant 2008 (1.7.2007)

Msto Vsetn vyhlauje program socilnch grant pro rok 2008. Termn odevzdn dost je stanoven na 17.9.2007. Podmnky a formule naleznete v sekci grantov programy.

logo

Komunitn plnovn - sociln zaleovn (1.6.2007)

Konference spn probhla dne 23. 5. 2007 v Dom kultury za asti odbornk z eench oblast. Vyhodnocen evaluanch dotaznk ke konferenci naleznete zde, sbornk pspvk na konferenci naleznete zde. Fotografie z konference jsou ke staen zde.

logo

Pozvn ke kulatmu stolu "A co dl?" (1.6.2007)

Srden zveme pedstavitele neziskovch organizac ke kulatmu stolu, kter podme v ter 12.6.2007 v 15 h v Masarykov veejn knihovn v rmci projektu Partnerstv pro novou strategii Zlnskho kraje. Chceme s vmi zhodnotit dosavadn prbh projektu, pedstavit prv vylou publikaci a tak nov aktivity projektu. Bl힚 informace v pozvnce.

logo

Nov publikace "Pklady dobr praxe z NS" (1.6.2007)

V rmci projektu Partnerstv pro novou strategii Zlnskho kraje jsme vydali publikaci, kter obsahuje analzu neziskovho sektoru okresu Vsetn a nkolik pklad spn realizovanch projekt spolufinancovanch Evropskou uni. Brouru me zskat u ns v kanceli i na akcch, kter SPKP Vsetn o.p.s. pod. Jej elektronick verze je ke staen zde.

© SPKP