odkazy


msto Vsetn

Srdce Valaska, msto Vsetn je zizovatelem na obecn prospn spolenosti. Na strnkch naleznete mnoho dleitch informac z msta i M a dalch subjekt.

Nrodn s Zdravch mst

Webov prezentace zasteujc asociace Zdravch mst. Dozvte se aktuln novinky a dal praktick informace.

Krajsk ad Zlnskho kraje

Strnky naeho domovskho krajskho adu. V sekci grant jsou ke staen aktuln formule a pokyny.

ad prce Vsetn

Vsetnsk ad prce je dleitm partnerem na spolenosti v projektech podpory zamstnanosti a realizuje t spoustu vlastnch aktivit na tomto poli.

Informan portl pro NNO

Jeden z velkch informanch portl pro neziskov organizace v R. Spousta praktickch rad, odkaz a dokument.

Nrodn vzdlvac fond

Nrodn vzdlvac fond je dc agenturou mnoha evropskch program, pedevm pak PHARE a EQUAL. Naleznete zde vechny potebn informace a kontakty.

Strukturln fondy EU

Portl informac o vekerch strukturlnch fondech a programech EU. Zde by ml zat kad zjemce o tuto problematiku.

Rada vldy pro neziskov organizace

Informan strnky Rady vldy pro neziskov organizace, kter je hlavnm poradnm a koncepnm orgnem na tomto poli.

Ministerstvo vnitra R

Portl Ministerstva vnitra esk republiky. Doporuujeme pedevm sekci grantovch program.

Ministerstvo pro mstn rozvoj

Web Ministerstva pro mstn rozvoj esk republiky, kter je garantem nkolika grantovch schmat strukturlnch fond EU a realizuje tak vlastn grantov programy.

Ministerstvo prce a socilnch vc

Informace o grantovch zench v oblasti socilnch slueb a komunitnho plnovn.

Ministerstvo ivotnho prosted

Ministerstvo ivotnho prosted R realizjje grantov zen v mnoha oborech, pat mezi n nap. enviromentln vchova a vzdlvn a Mstn agenda 21.

© SPKP