o ns


logo SPKPSpolenost byla zzena mstem Vsetn zejmna za elem zlepen zdrav a kvality ivota obyvatel vsetnskho regionu, rozvoje obansk spolenosti, zapojovn veejnosti do komunitnch aktivit a rozhodovacch proces a podpory neziskovho sektoru. Svou innost zasahuje do administrace grantovch systm msta, realizuje vlastn projekty, koordinuje projekt Komunitn plnovn socilnch slueb, Vsetn-msto k ivotu (MA 21), Zdrav msto Vsetn a Bezpen komunita Vsetn. Dle se podl na podn vzdlvacch akc a semin, publikan, osvtov a poradensk innosti. Sv sluby poskytuje spolenost vem zjemcm bez omezen, a to a do ve vlastnch kapacit. V tto chvli je n tm osmilenn. Jsme schopni poskytnout jak manaersk, tak ekonomick i prvn pohled na ppravu a zen projekt.


Co vm tedy meme nabdnout

1. Poradenstv voblasti nesttnch neziskovch organizac

2. Poradenstv votzkch grant, dotanch titul a projekt

3. Sv irok kontakty na partnery, vzdlvac instituce, orgny samosprvy a sttn sprvy

4. Pomoc pi tvorb projekt, ustavovn partnerstv a podvn grantovch dost

5. Po domluv pstup na internet

6. Vstcn a rychl jednn a ptelskou atmosfru


V ppad zjmu a poteby ns nevhejte kontaktovat

© SPKP