Bezpečná komunita Vsetín


projektyMěsto Vsetín, jako člen Národní sítě zdravých měst, si plně uvědomuje svoji spoluzodpovědnost za podporu zdraví a prevenci úrazů nejen v městě Vsetín, ale i v rámci Zlínského kraje, a proto v těsné součinnosti s městem Kroměříž vypracovalo projekt Bezpečné komunity pro rok 2005, který by měl být prvním krokem před realizací budoucího společného krajského projektu. Tento projekt by měl odrážet zkušenosti obou měst s realizací Bezpečné komunity v předchozích letech. Akce chystané na rok 2005 vycházejí ze vzájemné součinnosti obou měst a plánuje se realizace těch akcí, jenž se osvědčily v minulosti.
Bezpečná komunita 2005 počítá se společnou akcí Dětská hřiště, konanou v rámci Zlínského kraje. Na akci se bude aktivně podílet zástupce MěÚ Vsetín a SPKP Vsetín, dále dojde k přenosu know-how (personálně a materiálně) při realizaci akce Na kolo jen s přilbou, jenž úspěšně proběhla v Kroměříži.
Připravuje pokračování dotazníkové ankety, v níž se občané mohou vyjádřit k situaci na území města Vsetín v oblasti bezpečnosti a prevence úrazů. Anketa je, po svém vyhodnocení, důležitým zdrojem informací pro činnost a chystaná opatření Technických služeb a Městského úřadu.
Projekt Bezpečná komunita Vsetín 2005 se zaměřuje na zdraví mladých lidí, tj. bod 4 programu ZDRAVÍ 21. 

© SPKP