EQUAL - Flexibilní pracoviště


projektyObecným cílem projektu je zlepšit situaci při zaměstnávání znevýhodněných skupin na trhu práce a zvýšit konkurenceschopnost podniků podporou zavádění metod sdílení a rotace práce spojené s rozvojem pracovních dovedností v rámci celoživotního učení a v souladu s principy rovnosti příležitostí mužů a žen.
Konkrétním cílem je pak vytvořit pravidla, metodiku pro jejich implementaci do praxe v podmínkách státní správy a samosprávy v ČR včetně vymezení rolí jednotlivých aktérů a stanovení finančních toků. 

Projektová dokumentace
Metodika rotace práce (1,3 MB)
Metodika zavádění rotace práce v podmínkách státní správy a samosprávy pilotně ověřená na MěÚ ve Vsetíně.

© SPKP