Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska

Příští setkání pracovních skupin v rámci projektu

Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska

 

 

 

20. 8. – 23. 8. 2007 proběhne v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska edukační exkurze do Ústí nad Labem s vizitačním programem. Pro více informací se obracejte na manažera projektu Ing. Petra Kozla (tel. 571 491 551). Případný zájem na účasti nám sdělte nejpozději do 10. 7. 2007 na výše uvedeném telefonním čísle.

 

 

 

 

 

                                              Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem

© SPKP