Dotazník

 

Aktuální akce

 

Výstupy z akcí

 

Odkazy

        Dotaznik pro NNO  
        Dělení NNO dle činností  

SROP, opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů 

 

 

Projekt „Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje“ je realizován s cílem vytvoření funkčního regionálního rozvojového partnerství, které umožní efektivně využívat stávající, ale především budoucí finanční zdroje poskytované Evropskou unií.

 

 „Partnerství“ má přispět k vytvoření udržitelného rámce spolupráce v programovacím období 2007 – 2013. Klíčem k úspěšné spolupráci subjektů v regionu je především dobrá komunikace. Vytvoření stabilních a funkčních komunikační kanálů je jednou z prioritpriorit projektu. Hlavním cílem projektuprojektu je zvyšování absorpční kapacity potenciálních příjemců podpory při přípravě a realizaci projektů z fondů EU. Podrobněji se můžete seznámit s projektem na jeho domovské stránce: www.novastrategiezk.cz

 

Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. je v projektu partnerem pro neziskový sektor okresu Vsetín a vystupuje především jako komunikační spojka mezi Krajským úřadem Zlínského kraje a neziskovými organizacemi. Pro zvýšení absorpční kapacity neziskových organizací máme připraveny vzdělávací aktivity, informační servis, poradenskou a konzultační činnost k přípravě projektů.      

                                

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

© SPKP