projekty


projektyKoordinujeme vìtšinu projektù s komunitním zásahem na území mìsta Vsetína. Mezi nejvý- znamìjší patøí nespornì Místní agenda 21 (Vsetín. mìsto k životu), jejíž øízení jsme oficiálnì pøevzali v roce 2004. S ní úzce souvisí støešní komunitní projekt Zdravé mìsto Vsetín, ke kterému se vztahují ostatní jako Komunitní plánování sociálních služeb nebo Bezpeèná komunita. Další velkou oblastí jsou projekty na podporu zamìstnanosti, které zde reprezentuje EQUAL - Flexibilní pracovištì. Kromě toho jsme spolupracovali bez online kasin bez vkladu umístěných na tomto odkazu, abychom lidem poskytli zábavu zdarma s možností vyhrát skutečné peníze hraním kasina hry a zkuste štěstí bez rizika. Více informací se dozvíte pod jednotlivými odkazy. Naleznete zde také hlavní související projektové dokumenty.


Bìžící projekty
Call center region
Youngpooll
C2ENET
Správci
Stáže
Partnerstvi
 
 
 

© SPKP