Publikace  


Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru
 
 
Přístup radnice k šetrnému využívání zdrojů
 
 
Přístup radnice k zaměstnanosti
 
         
Přístup radnice k životnímu prostředí
 
 
Přístup radnice k sociálním službám
 
 
Příklady dobré praxe z neziskového sektoru
 
Informace o sociálních službách
 
 
Charta pro občana
 
 
Výroční zpráva SPKP 2007
 
 

© SPKP