aktuálně


logo

Nové www stránky naší společnosti (2. 7. 2008)

Na adrese http://spkp.dnh.cz již běží nové www stránky naší společnosti, které průběžně upravujeme. Dalších několik týdnů budou staré i nové stránky fungovat souběžně, přičemž veškeré aktualizace budou probíhat již jen na nových stránkách. Proto prosím sledujte výhradně jen tyto nové stránky.

logo

Vyhlášen tzv. grant na pracovníka (30. 5. 2008)

Město Vsetín a Úřad práce ve Vsetíně vyhlásili program "Podpora rozšíření a zkvalitnění aktivit NNO" pro rok 2008. Termín odevzdání žádostí je stanoven na 30.6.2008. Podmínky a formuláře naleznete v sekci grantové programy.

logo

2. kolo programu malých grantů 2008 (14. 5. 2008)

V 2. kole programu malých grantů pro rok 2008 lze podávat žádosti do pondělí 2. 6. 2008. Podmínky a formuláře naleznete v sekci grantové programy

logo

Konference Sociální začleňování metodou komunit. plánování (7. 5. 2008)

Dne 29. 4. 2008 úspěšně proběhla v budově Podnikatelského inkubátoru – Maštaliska závěrečná konference k projektu Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska. Konference se zúčastnilo na 70 zástupců ze vsetínských i mimovsetínských sociálních organizací, zástupci města Vsetín i jiných měst. Dopoledne se přítomní sezn��mili s příspěvky mající vztah k sociální problematice a v odpolední části byli seznámeni s hlavním výstupem projektu – Komunitním plánem sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008 - 2010, tj. souborem aktivit, jejichž naplnění by vedlo k efektivnímu a optimálnímu poskytování sociálních služeb a péče na Vsetínsku. Jedním z témat této konference nebyly žádné bonusy za vklad z online kasin, které by lidé mohli použít k hraní svých oblíbených kasinových her zdarma a užijte si je bez jakéhokoli rizika.Fotografie z konference si můžete prohlédnout zde.

logo

Výroční zpráva za rok 2007 (30.4.2008)

Informace o činnosti společnosti v roce 2007 jsou k dispozici ve výroční zprávě, kterou v elektronické podobě naleznete zde.

logo

2. kolo grantového programu k výročí 700 let města Vsetín (20.4.2008)

V 2. kole grantového programu k výročí 700 let města Vsetína lze podávat žádosti do středy 30. 4. 2008. Podmínky a formuláře si vyžádejte na e-mailové adrese [email protected].

logo

Konference Sociální začleňování metodou komunitního plánován (14.4.2008)

V úterý 29. dubna 2008 proběhne v Podnikatelském inkubátoru – Maštaliska závěrečná konference projektu Komunitní plánování sociálních služeb a péče Vsetínska. Součástí konference je i výstava fotografa Roberta Goláně k tématu sociálního začleňování. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 28. dubna od 16 hodin. Zde je podrobný program konference a přihláška.

logo

Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti (5.3.2008)

V průběhu měsíce února měly vsetínské neziskové organizace možnost zapojit se do dotazníkového šetření spokojenosti s prací a činností SPKP Vsetín o.p.s. Všem organizacím, které se zúčastnily děkujeme. Výsledky šetření si můžete přečíst zde.

logo

Dotazníkové šetření spokojenosti s prací SPKP (14.2.2008)

Neziskové organizace se mohou do 29. 2. 2008 vyjádřit, jak jsou spokojeny s prací naší společnosti. Dotazník je ke stažení zde.

logo

Vyhlášen program malých grantů 2008 (30.1.2008)

Město Vsetín vyhlásilo 1. kolo programu malých grantů pro rok 2008. Termín odevzdání žádostí je stanoven na 28.2.2008. Podmínky a formuláře naleznete v sekci grantové programy.

logo

Zapojte se do rozhodování o dění ve Vsetíně v roce 2008 (25.1.2008)

Jménem starostky města Vsetína Vás zveme na pravidelné fórum s občany, na kterém můžete zasáhnout do dění v jednotlivých oblastech života ve městě (např. v oblasti životního prostředí, volného času, sociální oblasti, podnikání atd.). Fórum se koná ve středu 6. února 2008 v malém sále Domu kultury ve Vsetíně. Podrobný program spolu s projednávanými oblastmi naleznete na plakátě..

logo

Město Vsetín obhájilo proces místní Agendy 21 (4. 1. 2008)

Pracovníci Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. obhájili dne 6. 12. 2007 „kategorii B“ Kritérií místní Agendy 21. Vsetín tímto potvrdil svou snahu o další zlepšování kvality místní veřejné správy a zapojování veřejnosti do rozhodování o věcech veřejných. Jedná se o dosud nejvyšší kategorii místní Agendy 21 dosaženou v ČR, kterou spolu se Vsetínem splnila pouze dvě další města.

logo

Připomínkování návrhu komunitního plánu (5. 12.2007)

Ve dnech 3. – 21. 12. probíhá připomínkování návrhu komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb na Vsetínsku. Plán vznikl, aby poskytování služeb v následném horizontu 3 let lépe vyhovovalo občanům v řešeném území a citlivěji reagovalo na jejich potřeby.Pokud se chcete seznámit s návrhem, popřípadě jej připomínkovat, můžete tak učinit elektronickou formou – návrh komunitního plánu najdete zde, připomínkovací formulář spolu s kontaktními místy naleznete zde. Kontaktní místa slouží k samostatnému prostudování návrhu a podání případné připomínky na místě v případě, že nemůžete nebo nechcete využít elektronickou formu. Pokud budete chtít k návrhu poskytnout dodatečné informace, navštivte konzultační místo, kterým je pracoviště Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (budova MěÚ, 8. patro).

logo

Setkání neziskových organizací s vedením města Vsetína (30.11.2007)

SPKP Vsetín zve zástupce neziskových organizací na tradiční setkání neziskových organizací s vedením města Vsetín. Akce se uskuteční ve středu 12. prosince 2007 od 16 hodin v konferenčním sále Podnikatelského inkubátoru Vsetín (Maštaliska). Bližší informace naleznete v pozvánce..

logo

Projektová kuchařka a projektový slovníček (30.11.2007)

Pracovní materiály Projektová kuchařka a Projektový slovníček z projektových workshopů „Napište si vlastní projekt!“, které byly realizovány v rámci projektu Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje, si může stáhnout zde.

logo

Grantový program k výročí 700 let města Vsetín (4.11.2007)

Město Vsetín vyhlásilo mimořádný grantový program, ze kterého mohou neziskové organizace čerpat dotace na akce, pořádané výhradně k výročí 700 let od první písemné zmínky o městu Vsetín. Termín odevzdání žádostí v 1. kole je stanoven na 15.12.2007. Podmínky a formuláře si vyžádejte na e-mailové adrese: [email protected].

logo

Vyhlášen program velkých grantů 2008 (15.10.2007)

Město Vsetín vyhlásilo program velkých grantů pro rok 2008. Termín odevzdání žádostí je stanoven na 15.11.2007. Podmínky a formuláře naleznete v sekci grantové programy.

logo

Kampaně „Den seniorů“ a „Dny zdraví“ (3.10.2007)

I letos v říjnu proběhnou tradiční kampaně Den seniorů a Dny zdraví. Zde naleznete program Dne seniorů, pro program Dnů zdraví klikněte zde.

logo

Napište si vlastní projekt! (3.10.2007)

Během měsíce října jsme pro neziskové organizace připravili sérii projektových workshopů, jejichž cílem je příprava konkrétních projektových záměrů. V průběhu této akce se účastníci naučí nalézt pro svůj námět zdroj financování, logicky strukturovat projekt, sestavit rozpočet a další dovednosti nutné pro kvalitní přípravu projektového záměru. Konkrétní informace, místa a data konání workshopů naleznete v pozvánce.

logo

Kulaté stoly „Pojďme do toho společně! (19.9.2007)

Neziskové organizace okresu Vsetín mají šanci potkat se na tématických kulatých stolech zaměřených na jednotlivé oblastí dle činnosti organizací. Cílem kulatých stolů je poznání „kolegů z oboru“, projednání projektových námětů a především prodiskutování možnosti realizace partnerských projektů v daném tématickém zaměření. Kulaté stoly se budou konat ve Vsetíně ve dnech 24.9. a 26.9., podrobnosti naleznete v pozvánce na stránkách projektu Partnerství.

logo

„Burza partnerů“ - pozvánka (3.9.2007)

V rámci projektu Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje pořádáme pro neziskové organizace „Burzu partnerů“. Na setkání budou prezentovány především různé formy partnerství např. možnosti přeshraniční spolupráce v novém programovacím období, prezentace programu Mládež v akci či příklad úspěšného partnerství neziskového a soukromého sektoru. Akce se uskuteční 6. září 2007 od 15 hodin v malém sále Domu kultury ve Vsetíně.

logo

Vyhlášen program sociálních grantů 2008 (1.7.2007)

Město Vsetín vyhlašuje program sociálních grantů pro rok 2008. Termín odevzdání žádostí je stanoven na 17.9.2007. Podmínky a formuláře naleznete v sekci grantové programy.

logo

Komunitní plánování - sociální začleňování (1.6.2007)

Konference úspěšně proběhla dne 23. 5. 2007 v Domě kultury za účasti odborníků z řešených oblastí. Vyhodnocení evaluačních dotazníků ke konferenci naleznete zde, sborník příspěvků na konferenci naleznete zde. Fotografie z konference jsou ke stažení zde.

logo

Pozvání ke kulatému stolu "A co dál?" (1.6.2007)

Srdečně zveme představitele neziskových organizací ke kulatému stolu, který pořádáme v úterý 12.6.2007 v 15 h v Masarykově veřejné knihovně v rámci projektu Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje. Chceme s vámi zhodnotit dosavadní průběh projektu, představit právě vyšlou publikaci a také nové aktivity projektu. Blížší informace v pozvánce.

logo

Nová publikace "Příklady dobré praxe z NS" (1.6.2007)

V rámci projektu Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje jsme vydali publikaci, která obsahuje analýzu neziskového sektoru okresu Vsetín a několik příkladů úspěšné realizovaných projektů spolufinancovaných Evropskou unií. Brožuru může získat u nás v kanceláři či na akcích, které SPKP Vsetín o.p.s. pořádá. Její elektronická verze je ke stažení zde.

© SPKP